Oferta dla terapeutów

SZKOLENIA

Dwa cykle szkoleń:

  • Studium integracyjnej terapii osób po traumie (3 szkolenia, całość: 54 godziny)
  • Studium integracyjnej terapii osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej (uzupełniające szkolenie, 20 godzin)
  • Integracyjna terapia osób z zaburzeniami osobowości (2 szkolenia, całość: 40 godzin)

Studium integracyjnej terapii osób po traumie to trzy szkolenia odpowiadające trzem fazom pracy z osobami po traumie:

  1. Faza bezpieczeństwa i stabilizacji (pierwsze szkolenie).
  2. Faza przepracowania traumatycznego doświadczenia (drugie szkolenie).
  3. Faza integracji i rehabilitacji osobowości (trzecie szkolenie).

Studium integracyjnej terapii osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej to szkolenie uzupełniające, prezentujące strategie transformacji obciążających przekazów międzypokoleniowych u osób borykających się z trudnościami emocjonalnymi, somatycznymi i psychicznymi, będącymi wynikiem traumy międzypokoleniowej. 

Cykl Integracyjna terapia osób z zaburzeniami osobowości stanowią dwa szkolenia, które dotyczy pracy z osobami z zaburzeniami osobowości borderline, narcystycznej, histrionicznej, zależnej, lękowej oraz anakastycznej:

  1. Konceptualizacja i kierunki terapii osób z zaburzeniami osobowości w oparciu o pracę z częściami osobowości (pierwsze szkolenie).
  2. Rozumienie i praca z własnym przeciwprzeniesieniem w oparciu o pracę z częściami osobowości (drugie szkolenie).

Więcej o poszczególnych szkoleniach TUTAJ.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Sesje konsultacyjne praktycznego zastosowania integracyjnej terapii osób po traumie oraz osób z zaburzeniami osobowości. Mogą z nich skorzystać zarówno terapeuci, którzy uczestniczyli w w/w szkoleniach, jak i terapeuci chcący pogłębić swój warsztat pracy i swoje rozumienie tematyki osób po traumie i osób z zaburzeniami osobowości. Konsultacje prowadzone są w oparciu o podejście integracyjne, łączące możliwość przyjrzenia się procesom terapeutycznym, jak i samym terapeutom, z różnym perspektyw. 

Termin konsultacji indywidualnej (stacjonarnej lub on-line) można ustalić wysyłając maila na adres: rotberg.igor@gmail.com.


GRUPY ĆWICZENIOWO-KONSULTACYJNE

Grupy dla terapeutów chcących ćwiczyć i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności z zakresu integracyjnej terapii osób po traumie oraz osób z zaburzeniami osobowości. Mogą z nich skorzystać zarówno terapeuci, którzy uczestniczyli w w/w szkoleniach, jak i terapeuci chcący pogłębić swój warsztat pracy i swoje rozumienie tematyki osób po traumie i osób z zaburzeniami osobowości. Konsultacje prowadzone są w oparciu o podejście integracyjne, łączące możliwość przyjrzenia się procesom terapeutycznym, jak i samym terapeutom, z różnym perspektyw. 

Możliwość zapisania się do grupy ćwiczeniowo-konsultacyjnej po uprzednim wysłaniu maila na adres: rotberg.igor@gmail.com.

Aktualnie prowadzone są dwie grupy. 


Zarówno szkolenia, jaki i konsultacje indywidualne oraz grupy ćwiczeniowo-konsultacyjne są poddawane regularnym superwizjom.