Książki i publikacje naukowe

Publikacje książkowe i artykuły naukowe:

Gulczyńska A, Rotberg I. (red.). Integracja w psychoterapii (w trakcie pisania, prawdopodobna data publikacji: 2022)

Alarcon Arias, L., Rotberg, I. (2021). Po jasnej stronie mocy. O terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Kielce: Wydawnictwo Teofrast.

Rotberg, I. (2021). Interwizja jako element dbania o siebie w zawodzie terapeuty, Czasopismo Rozwiązania (nr 6), s. 11-16.

Rotberg, I. (2020). Eksternalizacja – ku podmiotowości człowieka. W: Gulczyńska A, Rotberg I. (red.). Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Gulczyńska A, Rotberg I. (red.) (2020). Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Rotberg, I. (2019). Porozmawiajmy o problemie, Czasopismo Rozwiązania (nr 4), s. 11-14.

Rotberg, I. (2018). Przedmowa. W: Modzelewski, P. Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze. Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl.