Książki

Publikacje książkowe:

Anna Gulczyńska, Igor Rotberg (red.) „Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania”, Wydawnictwo Difin, 2020

Luis Alarcon Arias, Igor Rotberg „Po jasnej stronie mocy. Luis Alarcon Arias i Igor Rotberg rozmawiają o podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”.
(w przygotowaniu – trwa redakcja)

Przedmowa do książki Piotra Modzelewskiego „Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze”, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, 2018.