Książki

Publikacje książkowe:

Anna Gulczyńska, Igor Rotberg (red.) „Integracja w psychoterapii” (w trakcie pisania, prawdopodobna data publikacji: 2022)

Luis Alarcon Arias, Igor Rotberg „Po jasnej stronie mocy. O podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
(proponowana data publikacji: czerwiec 2021)

Anna Gulczyńska, Igor Rotberg (red.) „Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania”, Wydawnictwo Difin, 2020

Przedmowa do książki Piotra Modzelewskiego „Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze”, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, 2018.