Kwalifikacje

Podstawowe informacji o psychologu i psychoterapecie Igorze Rotbergu znajdą Państwo TUTAJ.

Kwalifikacje:

 • Mgr psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pięcioletni kursu psychoterapii w podejściu integracyjnym (systemowo-ericksonowskim) (w trakcie)
 • Szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkolenie II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkolenie „Wprowadzenie do podejścia narracyjnego”
 • Szkolenie „Składanie kawałków życia na nowo – praca terapeutyczna z osobami z doświadczeniem przemocy. Model systemowy i narracyjny”
 • Szkolenie „Zaawansowane metody praktyki narracyjnej”
 • Szkolenie „Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary”
 • Szkolenie „Wprowadzenie do terapii schematów”
 • Szkolenie „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów”
 • Szkolenie „Ericksonowski model pracy z pacjentami o zaburzonej osobowości”
 • Szkolenie „Poskromienie potwora – wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem”
 • Szkolenie „Dialog Motywujący w praktyce” (+ superwizje)
 • Szkolenie „Terapia koherencji”
 • Szkolenie „Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty”
 • Szkolenie „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”
 • Szkolenie „The Thriving Adolescent: Using Acceptance and Commitment Therapy and Positive Psychology to Help Teens Manage Emotions, Achieve Goals, and Build Connection”
 • Warsztat „Wykorzystanie TSR w sześcioetapowym modelu interwencji kryzysowej”
 • Warsztat „Praca z klientem w zakresie poczucia własnej wartości z wykorzystaniem technik TSR”
 • Warsztat „Wypalenie zawodowe – w poszukiwaniu równowagi”
 • Warsztat „Model wyzwanie-umiejętność: iteracyjne spojrzenie na rozwijanie umiejętności w duchu TSR”
 • Warsztat „W poszukiwaniu wyjścia z pułapki nawyku”
 • Warsztat „Komunikacja, która wiedzie na jasną stronę mocy”
 • Warsztat „Różne rodzaje komunikacji. Poszerzenie perspektywy”
 • Warsztat „Spotkania z pytaniami”
 • Warsztat „Trójkąty, koła i kwadraty – dla zaawansowanych w TSR”
 • Warsztat „Praca z wartościami i celami wedle terapii behawioralnej”
 • Warsztat „ACT w pigułce. Część I: Otwartość”
 • Kurs „Train The Trainer”, UOUW
 • Dwuletnie szkolenie w zakresie terapii Psychologii Zorientowanej na Proces (terapia indywidualna i grupowa)
 • Spotkania z Terapią Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

 

Certyfikaty:

Certyfikat Terapeuty TSR 02   cetryfikat konsultanta   I stopień TSR  II stopień TSR  Poskromić potwora  Wprowadzenie do podejścia narracyjnego   Trauma - narracja   terapia-narracyjna-zaawansowane-techniki   Superwizja - szkolenie   Praca z diadą   TS Rozwijanie umiejętności w TS  EuroPsy   Zaburzenia osobowości  terapia-koherencji  DM   konferencja-zdrowia-poznan   referat-konferencja-zdrowia  Konferencja - Człowiek w środowisku   Konferencja TSR 2015   konferencja Toruń 2016  konferencja Toruń 2017   konferencja Toruń 2019  Certyfikat AKS   NL - kodeks karny   Aspekty prawne   certyfikat - konferencja SWPS  TTT  Wartości (ACT)  Nie e-mocjonalni

 

Reklamy